Katalog

Oto przykładowe Tytuły Żywych Książek, które tworzą zróżnicowaną Żywą Bibliotekę.

Jeśli na wydarzeniu znajdzie się 7-15 z tych Tytułów, można mówić o wprowadzeniu w życie zasad Żywej Biblioteki dotyczących różnorodności i realizowania celu projektu, a Czytelniczki/nicy mają wiele możliwości skonfrontowania się z własnymi poglądami. Tytuły Żywych Książek promują różnorodność i równość, celowo akcentując różnice, style życia, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, umiejętności i cechy osobowości, które mogą być stygmatyzowane. Żywe Książki, określając się jako Tytuł, redukują swoją złożoną osobowość do tego wymiaru tożsamości, z powodu którego doświadczają skutków stereotypowego myślenia, dyskryminacji czy wykluczenia.

Czytelniczki/nicy uczestnicząc w Żywej Bibliotece mają okazję wypożyczyć te osoby na rozmowę, w bezpiecznej atmosferze i odkryć wszystkie inne cechy danej osoby, odzierając ją ze stygmatyzujacych etykietek. Dzięki temu Żywa Biblioteka pozwala nawiązać szczery, autentyczny kontakt między ludźmi a w konsekwencji pomaga przeciwstawiać się uprzedzeniom, stereotypom i stygmatyzacji, które mogą prowadzić do dyskryminacji.

5 sierpnia 2015

FUNDACJA OBIEKTYW-NA

[…]
5 sierpnia 2015

Stowarzyszenie Trenerów i Praktyków Relaksacji Przestrzeń

[…]