Zgłoś Żywą Bibliotekę

Zgłoś swoją Żywą Bibliotekę, a my umieścimy ją w naszym kalendarzu

Imię i Nazwisko Organizatora/rki (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dokładny adres, gdzie odbędzie się Żywa Biblioteka (wymagane)

Data (wymagane)

Godziny trwania (wymagane)

Organizator [instytucja/organizacja/biblioteka/szkoła/grupa] (wymagane)

Żywe Książki, które będzie można wypożyczyć

Informacje dodatkowe

Załącznik

Rozwiąż zadanie (wymagane)