Osoby organizujące

Żywą Bibliotekę organizuje kilkadziesiąt osób, w różnych miastach w Polsce.

Żywa Biblioteka Polska jest siecią skupiającą organizacje, grupy i osoby indywidualne, pracujące tą metodą, które zobowiązały się do przestrzegania zasad, metodologii i wartości Żywej Biblioteki, i które są uprawnione do używania nazwy i koncpecji Żywej Biblioteki. Sieć powstała w czerwcu 2014 roku z inicjatwy Stowarzyszenia Diversja. W latach 2015-2016 trwał projekt “Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce – przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie”, który Stowarzyszenie Diversja – koordynator Żywej Biblioteki w Polsce, realizował wraz z partnerem – Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. Projekt był realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. W ramach tego projektu zostało przeszkolonych 80 nowych organizatorów/rek Żywej Biblioteki i powstało 40 nowych Żywych Bibliotek. W latach  2021-2023 był realizowany projekt „Lokalnie dla różnorodności – sieć Żywa Biblioteka Polska modelem rozwoju sektora, którego celem była decentralizacja sieci Żywa Biblioteka Polska poprzez utworzenie ośrodków regionalnych, i wypracowanie nowej struktury sieci, w której to Koordynatorzy_rki Regionalni_e wspierają nowe osoby realizujące Żywe Biblioteki lokalnie.

Zorganizuj Żywą Bibliotekę

Sieć Żywa Biblioteka Polska ma charakter otwarty i każda osoba organizująca Żywą Bibliotekę może do niej dołączyć. Poprzez ośrodki regionalne i działalność Koordynatorek_ów Regionalnych, oferujemy konsultacje, szkolenia i materiały wspierające takie jak: logo, karty biblioteczne, plakaty, formularze zgłoszeniowe i ewaluacyjne a także oprogramowanie do wypożyczania Żywych Książek. Zasoby są dostępne dla wszystkich osób, które organizując Żywą Bibliotekę, spełniają standardy i zasady wyznaczone przez twórców metody Żywej Biblioteki. Koordynatorki_rzy Regionalne są jedynymi osobami akredytowanymi przez sieć Żywa Biblioteka Polska do przeprowadzania szkoleń dla organizatorów_rek Żywej Biblioteki i monitoringu metody w Polsce.

Jak zacząć?