Organizatorzy_ki

Obecnie Żywą Bibliotekę organizuje kilkadziesiąt osób, w różnych miastach w Polsce.

Żywa Biblioteka Polska jest siecią skupiającą organizacje i grupy, pracujące tą metodą, które zobowiązały się do przestrzegania zasad, metodologii i wartości Żywej Biblioteki, i które są uprawnione do używania nazwy i koncpecji Żywej Biblioteki. Sieć powstała w czerwcu 2014 roku z inicjatwy Stowarzyszenia Diversja. W latach 2015-2016 trwał projekt “Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce – przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie”, który Stowarzyszenie Diversja – koordynator Żywej Biblioteki w Polsce, realizował wraz z partnerem – Stowarzyszeniem Lambda Warszawa. Projekt był realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG. W ramach tego projektu zostało przeszkolonych 80 nowych organizatorów/rek Żywej Biblioteki i powstało 40 nowych Żywych Bibliotek.W latach 2021-2023 realizujemy projekt „Lokalnie dla różnorodności – sieć Żywa Biblioteka Polska modelem rozwoju sektora, którego celem jest decentralizacją sieci Żywa Biblioteka Polska poprzez utworzenie ośrodków regionalnych, gdzie Koordynatorzy_rki Regionalni_e będą wspierać nowe osoby realizujące Żywe Biblioteki lokalnie.

Sieć Żywa Biblioteka Polska ma charakter otwarty i każdy organizator/rka Żywej Biblioteki może do niej dołączyć. Oferujemy bezpłatne konsultacje, szkolenia i materiały wspierające takie jak: karty biblioteczne, plakaty, formularze zgłoszeniowe i ewaluacyjne a także oprogramowanie do wypożyczania Żywych Książek. Zasoby są dostępne dla wszystkich osób, które organizując Żywą Bibliotekę, spełniają standardy I zasady wyznaczone przez twórców metody Żywej Biblioteki. Żywa Biblioteka Polska jest punktem uprawnionym do przeprowadzania szkoleń dla organizatorów/rek Żywej Biblioteki i monitoringu metody w Polsce.

Również ta strona ma na celu wspierać obecnych i nowych organizatorów/ek Żywej Biblioteki w Polsce. Znajdziecie tu wszystkie potrzebne materiały, a w miarę rozwoju strony pojawiać się będą nowe pozycje, między innymi podręcznik dla osób organizujących Żywe Biblioteki, dostępny w języku polskim.