Dołącz do Sieci

Żywa Biblioteka zawsze potrzebuje nowych organizatorów/rek, aby docierać do wszystkich społeczności.

Ta strona ma na celu wspierać obecnych i nowych organizatorów_ki Żywej Biblioteki w Polsce. Zobacz, czy możesz zostać organizatorem_ką Żywej Biblioteki.

Organizatorzy_ki Żywej Biblioteki planują, realizują i prowadzą ewaluację projektu

Żywa Biblioteka jest wspaniałą metodą na zintegrowanie lokalnej społeczności i na budowanie silniejszych więzi między ludźmi, opartych na zrozumieniu i poszanowaniu różnorodności. Każdy organizator_ka Żywej Biblioteki powinien chcieć wzmacniać te wartości wśród mieszkańców swojej miejscowości, ale to nie wszystko. Każdy, kto chciałby zorganizować Żywą Bibliotekę powinien bardzo wnikliwie zapoznać się z jej metodologią, ponieważ jest ona bardziej złożona, niż się wydaje. W idealnym przypadku każdy nowy organizator_ka przechodzi szkolenie organizowane przez Żywa Biblioteka Polska. Jeśli jednak aktualnie nie organizujemy szkoleń, oferujemy chętnym, nowym organizatorom_kom, bezpłatne konsultacje mailowe i telefoniczne oraz wsparcie merytoryczne w przygotowniu ich wydarzenia poprzez ośrodki regionalne. Od jakości Żywych Bibliotek zależy realizacja celu, dlatego tak wiele wysiłku wkładamy w dobre przygotowanie nowych organizatorów_ek.

Żywa Biblioteka może okazać się jednym z największych i najwspanialszych projektów, które będziesz realizować. Jej dobre przeprowadzenie wymaga sporo wysiłku, czasu, ostrożnego planowania, przygotowania i ewaluacji. I mimo że trzeba nastawić się na żonglowanie sporą ilością złożonych zadań to pozytywny wpływ tej metody na społeczność, w której jest organizowana, Żywe Książki, zespół i ciebie samego, sprawia ogromną satysfakcję.

Organizatorzy_rki Żywej Biblioteki pochodzą z bardzo różnych środowisk. Dobre Żywe Biblioteki są organizowane zarówno przez osoby związane z dużymi instytucjami kultury, przez profesjonalistów_ki w zaresie edukacji o prawach człowieka, aktywistów_ki na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, jak i bibliotekarzy_ki oraz wolontariuszy_ki. Nie ważne jest więc czy jesteś osobą indywidualną czy pracownikiem_czką organizacji pozarządowej, biblioteki, szkoły. Jeśli masz dużą motywację i chęć stworzenia przestrzeni, w której każdy, również Ty, może obalić stereotypy, możesz zorganizować Żywą Bibliotekę.

Żywa Biblioteka jest ruchem globalnym i oznacza to, że dołączając do nas, stajesz się częścią wspólnoty kilkuset organizatorów_ek Żywej Biblioteki na całym świecie i grupy kiludziesięciu organizatorów_ek w Polsce. Jest to wspólnota ludzi, którzy podzielają te same wartości i którzy deklarują poszanowanie zasad, koncepcji i metodologii Żywej Biblioteki. Pozwala nam to na zachowanie integralności ruchu Żywej Biblioteki i na zwiększanie jej skuteczności.

Oczekujemy od obecnych i przyszłych organizatorów_ek zrozumienia i wspierania metodologii Żywej Biblioteki bez traktowania jej wybiórczo i bez naginania jej zasad, aby służyła potrzebom innych przedsięwzięć czy organizacji. Żywa Biblioteka jest nie tylko formą spotkania, Żywa Biblioteka to metodologia, to bardzo subtelne narzędzie zmiany społecznej, które ma promować różnorodność i przeciwstawiać się konsekwencjom stereotypowego myślenia. Żywa Biblioteka ma określone wartości i cele, które są wyłącznie związane z budowaniem akceptacji dla inności i różnorodności. Jeśli przyszły organizator_ka chce rozpocząć podróż z Żywą Biblioteką, musi zrozumieć i zaakceptować te ramy, inaczej deprecjonuje metodę i wysiłek wielu setek ludzi na całym świecie, którzy wkładają wiele pracy w edukację o prawach człowieka.

Jeśli jesteś gotowy_a na zostanie organizatorem_ką Żywej Biblioteki w swojej miejscowości – skontaktuj się z Koordynatorem_ką Regionalną w swoim regionie. Po rozpatrzeniu Twojej propozycji wydarzenia otrzymasz od nas inoformację potwierdzającą warunki korzystania z identyfikacji wizualnej, metodologii i koncepcji Żywej Biblioteki. Użycie nazwy, metodologii i logo Żywa Biblioteka Polska bez zarejestrowania Żywej Biblioteki jest niedozwolone.

Jeśli nie jesteś pewnien, czy dobrze rozumiesz metodę Żywej Biblioteki – również do nas napisz.

Napisz do nas


    ”Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”