RODO

Administratorem Pani/a danych osobowych Fundacja na Rzecz Grup Dyskryminowanych „Fala Równości” (dalej: my). Nasz adres: 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 17, lok. 112. Nasz telefon kontaktowy to: 731 053 016.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: fundacja@falarownosci.org z dopiskiem w tytule „Inspektor Ochrony Danych”

   Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by: zarejestrować Państwa wydarzenie na stronie zywabibliotekapolska.pl, prowadzić korespondencję wynikającą z prowadzonych wspólnych działań i w zakresie informacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania będzie nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym, by promować Państwa wydarzenie oraz metodę Żywej Biblioteki. Jeśli to będzie konieczne, byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: naszym wolontariuszom, wolontariuszkom, pracownikom, pracowniczkom lub współpracownikom, współpracowniczkom na podstawie odrębnego upoważnienia. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania promowania wydarzenia, chyba że na podstawie Państwa zgody na dalszą współpracę – do jej odwołania. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (RODO „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”). Podanie danych osobowych warunkuje zawarcie z nami umowy. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość jej zawarcia. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych ofert lub usług.