Przeciwdziałanie niewłaściwym zjawiskom w pracy a zarządzanie różnorodnością

Ostatni materiał poświęcony był osobom pracującym. Zwracałyśmy uwagę jak zdiagnozować i podpowiadałyśmy jak reagować na naganne zachowania, których doświadczamy w pracy, takie jak mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Mówiłyśmy też jakie to […]

Czytaj dalej… from Przeciwdziałanie niewłaściwym zjawiskom w pracy a zarządzanie różnorodnością